Polityka prywatności & cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania oraz dostępu do informacji  na urządzeniach Użytkownika, za pomocą plików cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, przez Massive Marketing Bartosz Kaluga z siedzibą w Szydłowcu, Rynek Wielki 6.

Korzystając z serwisu Odrowąż 24, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich ujawnionych danych. Wydawca  zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów określonych w Ustawie – takich jak organy państwowe do ich wglądu uprawnione jak i strony w ewentualnym postępowaniu karnym lub cywilnym. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celach marketingowych (np. poprzez newsletter, informowanie o ofertach reklamowych czy patronatu medialnego).

 

I. Definicje

1. Administrator – oznacza Massive Marketing Bartosz Kaluga z siedzibą w Szydłowcu, NIP: 799-192-29-21

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych portalu.

3. Cookies Administratora  – oznacza pliki cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem portalu.

4. Cookies zewnętrzne – oznacza pliki cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem strony internetowej portalu.

5. Serwis/portal  – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy o charakterze informacyjno-publicystycznym, działający w domenie www.odrowaz24.pl .

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

1. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się tą drogą do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować do niego serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisywaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam aż do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia.  Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danych przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia.  W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

III. Cele w jakich wykorzystywane są pliki cookies.

1. Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach:

a) konfiguracja serwisu

– dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych Serwisu;

– rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu, jego lokalizację oraz odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

– zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka czy regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

– zapamiętanie historii odwiedzanych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;

b) uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisie i zapewnienie sesji Użytkownika w Serwisie

– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

– poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

– optymalizacja zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

c) realizacja procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

– dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych Serwisu; pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

d) zapamiętanie lokalizacji Użytkownika

– poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji

e) analiza badań oraz audytu oglądalności

– tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje  cookies zewnętrzne w następujących celach:

a) prezentowanie treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (tj. Youtube; Vimeo; i inne)

b) zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (Google Analytics)

c) prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy (Google AdSense)

d) zalogowanie do Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego (Facebook, Twitter, Google)

e) wykorzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych (Facebook, Twitter)

 

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies.

1. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w dowolnym czasie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, której używa.

Zgadzam się