Program ,,Senior+” – edycja 2018

, 6 grudnia 2017
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Rusza kolejna edycja programu wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020. W ramach programu, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert. Kwotę do trzystu tys. zł można otrzymać na utworzenie lub doposażenie Dziennego Domu „Senior+”

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Rusza kolejna edycja programu wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020. W ramach programu, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert. Kwotę do trzystu tys. zł można otrzymać na utworzenie lub doposażenie Dziennego Domu „Senior+”.

Program ,,Senior+” skierowany jest do samorządów, a jego główny cel to zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów oraz klubów dla osób starszych. Na realizację programu w nadchodzącym roku przeznaczono kwotę 80 mln złotych.

O dotację na utworzenie lub wyposażenie placówki (300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” i 150 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”) oraz na zapewnienie funkcjonowania istniejących placówek mogą ubiegać się samorządy. Kwota dofinansowania na utrzymanie jednego miejsca wyniesie miesięcznie do 300 zł w Dziennym Domu oraz do 200 zł w Klubie „Senior+”.

Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym na adres Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dopiskiem: „Konkurs Senior+ edycja 2018”. Termin przyjmowania dokumentów upływa 22 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty w formie elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP – w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w formie papierowej. Oferta złożona elektronicznie jest równoważna ofercie przedstawionej papierowo.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o konkursie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolic