Budżet gminy Suchedniów na 2018 rok uchwalony

, 29 grudnia 2017
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Podczas XLII Sesji Rady Miejskiej jednogłośnie uchwalono budżet na rok 2018. Przyjęty budżet jest zdecydowanie wyższy niż ten na rok 2017.

Rada miejska jednogłośnie uchwaliła budżet na rok 2018, który jest zdecydowanie wyższy od tego na 2017 rok. Dochody do budżetu gminy planowane są na 42 602 159,50 złotych, z czego 36 237 082,92 złote to dochody bieżące, a pozostałe 6 365 076,58 złotych – majątkowe. Wydatki zostały oszacowane na kwotę 45 602 159,50 złotych. Na wydatki bieżące przeznaczone jest 34 742 669,45 złotych, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8 358 075 złotych.

Podczas ostatniej w tym roku Sesji przyjęte zostały także uchwały dotyczące: zmian w budżecie na rok 2017, przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Suchedniów, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038, zmiany uchwały dotyczącej zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zmian w uchwale w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy.

W trakcie Sesji burmistrz Cezary Błach wręczył nagrodę za udział w Konkursie Letnim Krwiodawców 2017 organizowanym przez Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Skarżysku-Kamiennej. Spośród 39 mieszkańców Gminy Suchedniów wylosowany został Damian Karpiński.

 

Źródło: Urząd Gminy Suchedniów

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ