Budżet gminy Suchedniów na 2018 rok uchwalony

, 29 grudnia 2017
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Podczas XLII Sesji Rady Miejskiej jednogłośnie uchwalono budżet na rok 2018. Przyjęty budżet jest zdecydowanie wyższy niż ten na rok 2017.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Rada miejska jednogłośnie uchwaliła budżet na rok 2018, który jest zdecydowanie wyższy od tego na 2017 rok. Dochody do budżetu gminy planowane są na 42 602 159,50 złotych, z czego 36 237 082,92 złote to dochody bieżące, a pozostałe 6 365 076,58 złotych – majątkowe. Wydatki zostały oszacowane na kwotę 45 602 159,50 złotych. Na wydatki bieżące przeznaczone jest 34 742 669,45 złotych, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8 358 075 złotych.

Podczas ostatniej w tym roku Sesji przyjęte zostały także uchwały dotyczące: zmian w budżecie na rok 2017, przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Suchedniów, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038, zmiany uchwały dotyczącej zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zmian w uchwale w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy.

W trakcie Sesji burmistrz Cezary Błach wręczył nagrodę za udział w Konkursie Letnim Krwiodawców 2017 organizowanym przez Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Skarżysku-Kamiennej. Spośród 39 mieszkańców Gminy Suchedniów wylosowany został Damian Karpiński.

 

Źródło: Urząd Gminy Suchedniów

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ