Harmonogram wypłat w 2018 roku w PUP w Przysusze

, 5 stycznia 2018
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze przedstawia harmonogram wypłat zasiłków, stypendiów i dodatków aktywizacyjnych w 2018 roku.

Zasady wypłacania świadczeń.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1189) Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze informuje, iż:

 • zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest stosownie do art. 72 ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zasiłki wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu) w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane,
 • stypendium (stażowe, szkoleniowe, studia podyplomowe) i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

Zasiłek, stypendium i dodatek aktywizacyjny Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze wypłaca przelewem na wskazane przez osobę bezrobotną konto.

Harmonogram wypłat:

Harmonogram wypłat świadczeń gotówkowych w kasie Banku Spółdzielczego w Przysusze ul. Grodzka 3, dla osób pobierających m.in. zasiłek dla bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy w  Przysusze w 2018 roku.

Miesiąc Data wypłaty
Świadczenia dla osób bezrobotnych Styczeń 05.01.2018
Luty 05.02.2018
Marzec 05.03.2018
Kwiecień 05.04.2018
Maj 07.05.2018
Czerwiec 05.06.2018
Lipiec 05.07.2018
Sierpień 06.08.2018
Wrzesień 05.09.2018
Październik 04.10.2018
Listopad 06.11.2018
Grudzień 05.12.2018

Wypłaty będą dokonywane w godz. 7:30 – 16:50

Roszczenia do należnych a niepobranych świadczeń ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji.

 

Źródło: http://przysucha.praca.gov.pl

Autor:

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ