Konkurs: „Palma Wielkanocna w Sztuce Ludowej”

, 1 marca 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wielkanocnym konkursie plastycznym pn. „Palma Wielkanocna w Sztuce Ludowej”.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wielkanocnym konkursie plastycznym pn. „Palma Wielkanocna w Sztuce Ludowej”.

 

REGULAMIN KONKURSU

Organizator:

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie

Cele konkursu:

Rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej: dzieci, młodzieży i dorosłych

Kultywowanie tradycji wielkanocnych

Pobudzenie zainteresowań kulturą ludową z regionu Gór Świętokrzyskich

Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnicy wykonują prace plastyczne własnoręcznie i indywidualnie – tradycyjną palmę wielkanocną (w kategorii dzieci do lat 12 dopuszcza się formy płaskie na kartce w formacie A4)

2. Prace mogę być wykonane w dowolnej technice i formie z zachowaniem tradycyjnego materiału za wyjątkiem dzieci do lat 12.

3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba w dowolnym wieku: uczeń, osoba dorosła, senior.

4. Nadesłane prace będą oceniane w 3 kategoriach: dzieci do lat 12, młodzież do lat 18 i dorośli powyżej 18 lat.

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu więcej niż jedną pracę.

6. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko oraz wiek autora.

7. Prace należy złożyć w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” w terminie do 28. 03. 2018 r.

8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich, o których mowa w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 pozycja 631 j.t) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu oraz w Internecie.

9. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 pozycja 926 j.t) w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.

10. Prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora

11. Dla autorów najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody.

Komisja Konkursowa

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, zwana dalej Komisją

W skład Komisji wchodzi:

Agnieszka Włodarczyk – Mazurek, Aneta Chrzęszczyk, Andrzej Karpiński

Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

Komisja ocenia prace w trzech kategoriach wiekowych:

kategoria 1 – dzieci do lat 12

kategoria 2- młodzież do lat 18

kategoria 3 – osoby dorosłe i seniorzy

Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Prace będą udostępnione dla odwiedzających Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie od dnia 31.03.2018 r. Ogłoszenie wyników zamieszczone zostanie na stronie www.kuznica-suchedniow.com do dnia 6 kwietnia 2018 r. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas XX Suchedniowskiej Wiosny Teatralnej „MASKArada 2018” w dniu 27 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 41/ 25 43 094 wew. 22

Serdecznie zapraszamy

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie

 

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ