Modernizacja Przedszkola Publicznego w Wieniawie

, 4 kwietnia 2019
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace związane z modernizacją budynku przedszkola publicznego i przychodni w Wieniawie.

Prace modernizacja przedszkola realizowane są przez dwie firmy, z których jedna zajmuje się wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz montażem parapetów, natomiast druga z firm wykonuje termomodernizację obiektu oraz przebuduje i ociepla dach na obiekcie.

Prace związane z modernizacją budynku przedszkola wynikają z jego obecnego stanu technicznego, który pozostawia wiele do życzenia. Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze przeprowadził w budynku kontrolę problemową, a z zaleceń wynika, ze w pierwszej kolejności należy wymienić okna i drzwi, następnie dokonać wymiany istniejącego ocieplenia ścian, z uwagi na jego stan techniczny. Ponadto, zauważyć należy, że głównym impulsem do rozpoczęcia prac były interwencje Rady Rodziców, którzy w trosce o dobro swoich dzieci oraz warunki pracy nauczycieli, kilkukrotnie wnosili o przeprowadzenie remontu.

Dlatego właśnie w ubiegłym roku w kwietniu, zostało zlecone wykonanie projektu modernizacji przedszkola, który miał zostać przeprowadzony w lipcu i sierpniu 2018r. Jednak z uwagi na czasochłonność analiz związanych z geologią terenu oraz ekspertyz przeciwpożarowych, projekt został zakończony i złożony w urzędzie gminy dopiero we wrześniu 2018r. Tym samym nie było możliwości zrealizowania prac w roku 2018. Czynnikiem uniemożliwiającym remont przedszkola były przede wszystkim ograniczenia czasowe wynikające z przepisów prawa zamówień publicznych, brak środków własnych samorządu na własny wkład finansowy oraz brak możliwości terminowego rozliczenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, stanowiących podstawowe źródło finansowania inwestycji. Ogłoszony w grudniu przetarg, pozwolił wyłonić obecnych wykonawców prac.

W pierwszej kolejności wykonawca przystąpi do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Prace zostaną przeprowadzone w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu zakłócało to pracę instytucji znajdujących się w obiekcie. Zgodnie z zawartą umową prace winny zakończyć się do końca marca, jednak wykonawca zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu wykonania robót.

W tym tygodniu zostały podpisane kolejne kontrakty dotyczące dalszej modernizacji budynku stanowiącego własność Gminy Wieniawa, w którym mieści się Przedszkole Publiczne oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EMED

W ramach zawartych 02 kwietnia br. umów, wykonawca prac dokona przebudowy dachu na obiekcie oraz ocieplenia poddasza. Wzmocniona zostanie również konstrukcja obiektu poprzez wykonanie uzbrojonego wieńca betonowego, do którego będzie zakotwiona nowa konstrukcja dachu. Zostaną również wybudowane i przedłużone ciągi wentylacyjne i przewody kominowe, w związku ze zmianą konstrukcji dachu (obecnie stropodach przykryty papą).

Kolejnym etapem prac będzie wymiana elewacji, która obecnie jest wykonana z płyt cementowo wiórowych, tzw. suprema, Stan techniczny elewacji jest na tyle zły, ze powoduje zawilgocenie ścian i odklejanie się płyt, co zagraża zarówno bezpieczeństwu osób przebywających w sąsiedztwie budynku, jak i utrzymaniu odpowiedniej temperatury w obiekcie, w skutek dużego zawilgocenia ścian, a tym samym niskiego poziomu izolacji termicznej. W miejsce supremy, zostanie przyklejony styropian i ułożona warstwa tynku, co w zdecydowany sposób zapewni poprawę warunków termicznych w obiekcie. Zostanie również wymieniona sieć dystrybucji ciepła i kaloryfery.

Ponadto, w ramach modernizacji zostanie wykonany drenaż odwadniający obiekt i teren bezpośrednio przyległy do budynku. Odprowadzenie wód gruntowych umożliwi ocieplenie i izolację ław fundamentowych budynku oraz pozwoli odprowadzić wody opadowe z terenu wokół placówki. Tym samym będzie możliwe odbudowanie drogi dojazdowej do Apteki, Przedszkola i Przychodni, bezpośrednio od strony drogi krajowej S12, oraz wykonanie oświetlenia tej części terenu.

Źródło: gminawieniawa.pl

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ