Ogłoszenie Wójta Gminy Orońsko

, 20 lutego 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ogłoszenie Wójta Gminy Orońsko o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu “Powszechna nauka pływania dzieci i młodzieży w Gminie Orońsko” oraz “Rozwój sportu na terenie Gminy Orońsko – piłka nożna”.

Ogłoszenie Wójta Gminy Orońsko

O wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu “Powszechna nauka pływania dzieci i młodzieży w gminie Orońsko”.

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) informuję, że zakończono procedurę postępowania konkursowego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku:

“Powszechna nauka pływania dzieci i młodzieży w gminie Orońsko”

Ofertę złożył jeden oferent:

  1. Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, ul. Szkolna 6, 26-505 Orońsko.
   Oferentowi przyznano dotację w kwocie 15 000,00 zł.
   (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

 

O wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej “Rozwój sportu na terenie Gminy Orońsko – piłka nożna”.

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) informuję, że zakończono procedurę postępowania konkursowego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku:

“Rozwój sportu na terenie Gminy Orońsko – piłka nożna”

Na konkurs wpłynęły dwie oferty:

 1. Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy “ORONKA” ul Brandta 43, 26-505 Orońsko;
  Oferentowi przyznano dotację w kwocie 75 000,00 zł.
  (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)
 2. Ludowy Klub Sportowy “POSTĘP” Łaziska 31, 26-505 Orońsko;
  Oferentowi przyznano dotację w kwocie: 10 000,00 zł.
  (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

 

 

Wójt Gminy Orońsko
Źródło: Gmina Orońsko

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ