Gmina Mniszków- 13 km trasy rowerowej

, 15 kwietnia 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Planowana całkowita wartość zadania wyniesie 2,9 mln złotych.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Wójt Gminy Mniszków Pan Paweł Werłos oraz Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Artur Bagieński podpisali w dniu 30.03.2018 r. umowę o dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury”. Dzięki temu Gmina Mniszków pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie  1 674 441,30 zł realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na utworzeniu ścieżki rowerowej prowadzącej nad Zalew Sulejowski. Pomysł projektu został wysoko oceniony przez komisję konkursową i dzięki przyznanej punktacji uplasował się na 3 miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie zaprojektowana i wybudowana trasa rowerowa o długości 13 km biegnąca przez miejscowość: Marianka, Konstantynów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i Zarzęcin. W ramach zadania powstanie także siedem miejsc odpoczynku dla rowerzystów z ich oświetleniem, wyposażonych w ławki, stoły, stojaki na rowery, kosze, tablice informacyjno-edukacyjne. Ponadto projekt zakłada przebudowę oświetlenia ulicznego poprzez wymianę 30 istniejących opraw z lampami sodowymi na oprawy z wykorzystaniem technologii LED.

rowerowej

Obszar Gminy Mniszków objęty inwestycją bogaty jest w obszary atrakcyjne przyrodniczo tj. przede wszystkim Sulejowski Park Krajobrazowy z Zalewem Sulejowskim, rezerwatem leśnym „Błogie” czy „Gaik”. Niniejszy projekt prowadzi do usystematyzowania ruchu rowerzystów i pieszych, zapobiega degradacji środowiska oraz nawiązuje do modnej ostatnio zasady uniwersalnego projektowania. Wyznaczone ciągi rowerowe wskażą kierunki komunikacyjno – rekreacyjne w gminie Mniszków oraz uwypuklą walory środowiska przyrodniczego w ich pobliżu i sprzyjać będą rozwojowi Gminy Mniszków. Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i poprawę dostępności drogowej są jednym z priorytetów rozwojowych gminy.

W miesiącu kwietniu br. Gmina Mniszków złoży kolejny wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego będącego kontynuacją rozbudowy tras rowerowych. W momencie uzyskania dofinansowania zostaną wykonane prace poprawiające stan nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Julianów, Góry Trzebiatowskie oraz odcinek drogi pomiędzy miejscowością Duży Potok i Obarzanków. Powstanie tez mała infrastruktura towarzysząca m. in w postaci miejsc postojowych i mini placów zabaw w miejscowości Małe Końskie, Prucheńsko Małe i Zarzęcin.

Wspomniane inwestycje ze względu na wymogi stawiane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, w przypadku Gminy Mniszków mogą być realizowane na obszarze Sulejowskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny.

rowerowej

Źródło: Gmina Mniszków

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolic