Projekt rewitalizacji Opoczna

, 19 grudnia 2017
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Gmina Opoczno realizuje projekt, w ramach którego zmodernizowane zostaną Muzeum Regionalne i Miejska Biblioteka Publiczna. Plac Kościuszki 20 przejdzie generalny remont, po którym będzie służyć mieszkańcom do celów społecznych i kulturalnych.

Gmina Opoczno realizuje projekt ,,Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne”. Głównym celem jest nadanie funkcji społecznych i gospodarczych na zdegradowanych terenach gminy Opoczno. Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania VI.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego.

Budynek przy Placu Kościuszki 20 przejdzie generalny remont, a po zakończeniu prac ma w całości służyć mieszkańcom skupionych w organizacjach pozarządowych, działających w grupach nieformalnych, jak i tym, którzy chcieliby się włączyć w działania społeczeństwa obywatelskiego. Organizacje będą prowadziły aktywność społeczną, kulturalną, edukacyjną i artystyczną na rzecz mieszkańców oraz działania mające na celu włączenie społeczne osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem. W budynku znajdzie się również Punkt Informacji Turystycznej. W ramach zadania wykonany zostanie również remont ul. Kołomurnej położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Kościuszki oraz parking przy ul. Szewskiej.

Całkowita wartość projektu to 7 146 283,65 złotych, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 5 345 187,76 złotych. Prace zakończą się pod koniec 2020 roku.

 

Źródło: Urząd Miejski w Opocznie

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ