Wyróżnieni sportowcy i trenerzy Powiatu Opoczyńskiego

, 26 marca 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

22 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyła się XLII Sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego V kadencji.

W części uroczystej sesji wręczono nagrody i wyróżnienia sportowe zawodnikom i trenerom za wyniki osiągnięte w rywalizacji sportowej w 2017 roku w dyscyplinach o szczególnym znaczeniu dla Powiatu Opoczyńskiego (lista nagrodzonych osób znajduje się w załączniku). Listy gratulacyjne, puchary i nagrody zwycięskim sportowcom wręczali starosta opoczyński Józef Róg, wicestarosta Marcin Baranowski, Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Barbara Chomicz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu: Sławomir Rek i Stanisław Przybyła oraz Rafał Marszałek przewodniczący Komisji Rodziny, Edukacji i Kultury.

Na zakończenie części uroczystej Sesji wicestarosta Marcin Baranowski wyraził podziękowania dla wszystkich zawodników i ich trenerów za emocje, których nam nieustannie dostarczają, za wysokie wyniki  o randze europejskiej i światowej oraz życzył następnych sukcesów, które są powodem do dumy dla całego Powiatu Opoczyńskiego.

Po części uroczystej sesji nastąpiła część merytoryczna podczas której radni przyjęli protokoły: Nr XL/18 z Sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. i  Nr XLI/18 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 27 lutego 2018 r.. Wysłuchali sprawozdania międzysesyjnego z prac Zarządu Powiatu Opoczyńskiego, omówili stan sanitarno – weterynaryjny powiatu opoczyńskiego za rok 2017., dokonali oceny stanu sanitarno – epidemiologicznego powiatu opoczyńskiego za rok 2017. Radni wysłuchali również sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – Bezpieczny Powiat na lata 2015 – 2018” za rok 2017. oraz rozpatrzyli szereg projektów uchwał.

Między innymi:

 • projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2018 – 2026;
 • w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.;
 • w sprawie przekazania z budżetu Powiatu Opoczyńskiego środków finansowych z przeznaczeniem na zakup pojazdu oznakowanego do dyspozycji służb prewencyjnych Komendy Powiatowej Policji w Opocznie;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Poświętne;
 • w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie;
 • w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację;
 • w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej w Powiecie Opoczyńskim na lata 2018 – 2020”; oraz projekt ustawy w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym w Opocznie prowadzonym przez Powiat Opoczyński.

Na zakończenie radni Rady Powiatu Opoczyńskiego rozpatrzyli stanowisko w sprawie rozwiązania problemu zwierząt pozostających bez opieki stanowiących duże zagrożenie dla mieszkańców.

Dołączone Pliki

Źródło: Powiat Opoczyński

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ