Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 2018

, 16 lutego 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie przypomina, że do dnia 31.03.2018 r. należy wnieść opłatę roczną za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych za rok 2018.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie przypomina, że do dnia 31.03.2018 r. należy wnieść opłatę roczną za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych za rok 2018.

W dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość, której wpłata dotyczy.

Nieuiszczenie w/w opłaty we wskazanym terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za zwłokę.

Opłatę należy wnosić:

– na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
nr 10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

– lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolic