Informacje o Gminach w Powiecie Skarżyskim (infografika) – Ziemia Odrowążów

, 29 listopada 2017
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Informacje na temat Gmin wchodzących w skład Powiatu Skarżyskiego – potencjał ludnościowy, budżet gmin, stopień urbanizacji zamieszczone w ciekawej infografice.

Gmina Skarżysko-Kamienna

Skarżysko-Kamienna jest gminą miejską o powierzchni 64,4 km² (16,2% powierzchni całego powiatu), zamieszkiwaną przez 46 656 mieszkańców (61,1% mieszkańców całego powiatu).

Suma wydatków z budżetu gminy w 2017 roku planowana jest na 156 992 382 PLN. Największa część budżetu gminy – ponad 39 258 000 PLN – zostanie przeznaczona na Dział 801 – Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków przeznaczona zostanie również na Dział 855 – Rodzina (ponad 37 288 000 PLN) oraz Dział 600 – Transport i łączność (ponad 14 050 000 PLN).

Suma dochodów do budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej wyniosła w bieżącym roku 158 992 382 PLN. Największą część wygenerował Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (ponad 64 270 000 PLN). Spora suma wpływów pochodzi także z Działu 855 – Rodzina (ponad 35 900 000 PLN) oraz Działu 758 – Różne rozliczenia (ponad 25 240 000 PLN).

Gmina Suchedniów

Gmina miejska Suchedniów ma 10 396 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 13,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 19,0% powierzchni powiatu.

Suma wydatków z budżetu gminy w 2017 roku planowana jest na 37 629 429 PLN. Największa część budżetu gminy – ponad 12 146 000 PLN – zostanie przeznaczona na Dział 801 – Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków przeznaczona zostanie również na Dział 855 – Rodzina (ponad 8 280 000 PLN) oraz Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ponad 3 716 000 PLN).

Suma dochodów do budżetu gminy Suchedniów wyniosła w bieżącym roku 36 949 429 PLN. Największą część wygenerował Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (ponad 11 338 000 PLN). Spora suma wpływów pochodzi także z Działu 758 – Różne rozliczenia (ponad 8 214 000 PLN) oraz Działu 855 – Rodzina (ponad 8 140 000 PLN).

informacje powiat skarżyski infografika

Gmina Bliżyn

Gmina Bliżyn ma 8 251 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 10,7% ludności powiatu. Gmina stanowi 35,7% powierzchni powiatu.

Suma wydatków z budżetu gminy w 2017 roku planowana jest na 26 916 906 PLN. Największa część budżetu gminy – ponad 7 669 000 PLN – zostanie przeznaczona na Dział 855 – Rodzina. Dużą część wydatków przeznaczona zostanie również na Dział 801 – Oświata i wychowanie (ponad 7 586 000 PLN) oraz Dział 750 – Administracj publiczna (ponad 3 298 000 PLN).

Suma dochodów do budżetu gminy Bliżyn wyniosła w bieżącym roku 27 416 906 PLN. Największą część wygenerował Dział 758 – Różne rozliczenia (ponad 10 295 000 PLN). Spora suma wpływów pochodzi także z Działu 855 – Rodzina (ponad 7 495 000 PLN) oraz Działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (ponad 5 880 000 PLN)

Gmina Skarżysko-Kościelne

Gmina Skarżysko Kościelne ma 6 166 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 8,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 13,5% powierzchni powiatu.

Suma wydatków z budżetu gminy w 2017 roku planowana jest na 20 349 479 PLN. Największa część budżetu gminy – ponad 7 515 000 PLN – zostanie przeznaczona na Dział 801 – Oświata i wychowanie. Duża część wydatków przeznaczona zostanie również na Dział 855 – Rodzina (ponad 7 729 000 PLN) oraz Dział 750 – Administracj publiczna (ponad 2 505 000 PLN).

Suma dochodów do budżetu gminy Skarżysko Kościelne wyniosła w bieżącym roku 20 099 479 PLN. Największą część wygenerował Dział 758 – Różne rozliczenia (ponad 7 260 000 PLN). Spora suma wpływów pochodzi także z Działu 855 – Rodzina (ponad 5 629 000 PLN) oraz Działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (ponad 5 535 000 PLN)

Gmina Łączna

Gmina Łączna ma 5 195 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,7% ludności powiatu. Gmina stanowi 15,6% powierzchni powiatu.

Suma wydatków z budżetu gminy w 2017 roku planowana jest na 19 343 000 PLN.

Suma dochodów do budżetu gminy Łączna wyniosła w bieżącym roku 18 383 000 PLN.

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ