Konferencja dla NGO w Szydłowcu

, 27 kwietnia 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

„Finansowanie inicjatyw i rozwoju NGO Gminy Szydłowiec” – konferencja pod takim tytułem odbyła się 25 kwietnia w auli PSP nr 2 w Szydłowcu.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Wśród zgromadzonych byli przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, członkowie Szydłowieckiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej, samorządowcy z gminy, powiatu i województwa. Gościem konferencji był także poseł na Sejm RP Leszek Ruszczyk, który jako pierwszy zabrał głos, podziękował za zaproszenie i pogratulował aktywności działaczom III sektora oraz poinformował że pula środków przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji pozarządowych jest duża i życzył, aby skutecznie korzystać z tych pieniędzy. Kilka zdań do zgromadzonych skierował Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, który mówił, że organizacje pozarządowe robią wiele dobrego, dlatego takie spotkania jak zorganizowana konferencja są cenną inicjatywą. O swoich wspomnieniach z pracy w stowarzyszeniu opowiedział również Burmistrz Szydłowca Artur Ludew. Mówił o pasji i zaangażowaniu, jakimi cechują się ludzie działający w NGO oraz, że nie sposób jest przecenić znaczenia organizacji pozarządowych.

Wystąpienia panelowe rozpoczęła Marzena Gajos z Lokalnego Punktu Informacyjnego FE w Radomiu, która mówiła o funduszach dla NGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020.
O możliwościach uzyskania wsparcia na działania organizacji pozarządowych ze źródeł publicznych opowiedziała Joanna Malarczyk – kierownik Biura Dialogu Obywatelskiego UMWM. Na temat dofinansowania projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER, zakładających aktywizację osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo do 29 roku życia mówił Andrzej Sałata, kierownik Zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy i EFS, Filia WUP w Radomiu. Wicedyrektor Centrum Projektów Europejskich Grzegorz Mickiewicz wystąpił z informacjami na temat funduszy europejskich dla NGO w perspektywie 2014 -2020 dostępnych w jednostce, którą reprezentował.

Ostatni temat omówiony na konferencji: „Instrumenty wsparcia dla organizacji pozarządowych udzielane przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zaprezentowała Agnieszka Bulska, animator w subregionie radomskim.
Na zakończenie poinformowano zebranych, że na 17 maja – godz. 15.00 w sali konferencyjnej budynku ZEiFO, planowane jest spotkanie robocze, podczas którego przedstawiciele organizacji będą mogli indywidualnie wyartykułować swoje potrzeby oraz otrzymać wsparcie merytoryczne np. w zakresie pisania wniosków.

 

 

Źródło: Urząd Miejski w Szydłowcu
Zdjęcia: Urząd Miejski w Szydłowcu

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ