Nabór wniosków na realizację zadań rozwoju lokalnego

, 19 stycznia 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Stowarzyszenie „Razem na Piaskowcu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu na realizację zadań w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” działające na terenie gmin Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko-Kościelne i Szydłowiec ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego prowadzonego w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na Przedsięwzięcie 1.1.5 Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydarzenia kulturalne.

Termin naboru wniosków:
Od 1 lutego 2018 roku do 14 lutego 2018 roku

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu”
ul. Kolejowa 36 b
26-500 Szydłowiec
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz  z wymaganymi załącznikami.

Forma wsparcia:
Refundacja

Zakres tematyczny projektu grantowego

 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego
 • Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
 • Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Warunki udzielenia wsparcia w tym planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

Warunki zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2018/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD ,,Razem na Piaskowcu”,  wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru:
Kwota przeznaczona na wsparcie w ramach naboru nr 1/2018/G Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydarzenia kulturalne wynosi ogółem 245 000 PLN.

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego: 
W ramach przedsięwzięcia wspierane będą wydarzenia kulturalne, imprezy, konkursy.

Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantobiorcy oraz informacje o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy:

Kryteria zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2018/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD ,,Razem na Piaskowcu”, Przedsięwzięcie 1.1.5     „Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydarzenia kulturalne” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów: 27 pkt

Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł,maksymalna: 15 300 zł

Wysokość kwoty grantu nie może być niższa niż 5000zł i wyższa niż 50 000

Intensywność pomocy wynosi 95% kosztów całkowitych.

Informacja o miejscu udostępnienia LSR: 

Lokalna Strategia Rozwoju oraz obowiązujące formularze: wniosku o powierzenie grantu, wniosku o płatność/sprawozdanie z realizacji grantu, umowy powierzenia grantu, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu: www.razemnapiskowcu.pl oraz w biurze Stowarzyszenia w Szydłowcu (ul. Kolejowa 36 B 26-500 Szydłowiec). Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ,,Razem na Piaskowcu”.

 

Źródło: Urząd Gminy Mirów

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ