Sesja Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym

, 30 sierpnia 2018
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

Za tydzień odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Skarżysko Kościelne.

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

Sesja Rady Gminy Skarżysko Kościelne odbędzie się w czwartek, 6 września, o godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2A
(sala konferencyjna pok. 122).

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przywitanie zaproszonych gości.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.

6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.

7. Wystąpienie zaproszonych gości.

8. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.

 

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

 

9. Zmian budżetu  Gminy Skarżysko Kościelne  na 2018 r. – projekt nr 1.

10. Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2018 do 2030  – projekt nr 2.

11. Wyrażenia zgody na  przyjęcie przez Gminę Skarżysko Kościelne w formie darowizny na  własność

w poczet gminnego zasobu nieruchomości, działki oznaczonej nr ewidencyjnym 372/20 położonej

w obrębie geodezyjnym Majków – projekt nr 3.

12. Wyrażenia zgody na  przyjęcie przez Gminę Skarżysko Kościelne w formie darowizny na  własność w poczet gminnego zasobu nieruchomości, działki oznaczonej nr ewidencyjnym 3316/2 położonej             w obrębie geodezyjnym Skarżysko Kościelne – projekt nr 4.

13. Zmiany Uchwały Nr XXXIII/209/2017  Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 06 listopada 2017 r. – projekt nr 5.

14. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Skarżysko Kościelne, na własność w poczet gminnego zasobu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Skarżysko Kościelne – projekt nr 6.

15. Uchwalenia projektu „Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków przez Miejskie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku -Kamiennej” – projekt nr 7.

16. Ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Skarżysko Kościelne miejsc sprzedaży i podawania

napojów alkoholowych – projekt nr 8.

17. Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do

spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży, na terenie Gminy Skarżysko Kościelne

– projekt nr 9.

18. Zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Narkomanii na

terenie gminy na rok 2018 – projekt nr 10.

19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.

20. Wolne wnioski i zapytania.

21. Zakończenie obrad sesji.

Polub nas na Facebooku

Wiadomości z powiatu: szydłowieckiego, skarżyskiego, opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i okolicDrodzy czytelnicy!

Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Chcemy pisać o rzeczach, które są najbardziej istotne dla naszej lokalnej społeczności i są wam najbliższe. Jeśli jest jakaś sprawa, historia, wydarzenie, które chcielibyście nagłośnić piszcie do nas na kontakt@odrowaz24.pl

Zachęcamy również do przesyłania do nas ogłoszeń o pracę, drobnych ogłoszeń sprzedam/kupię, oraz innych, które z miłą chęcią nagłośnimy pośród naszej rosnącej lokalnej społeczności pięciu powiatów Ziemi Odrowążów.

Czekamy na wasze informacje - Redakcja Odrowąż 24

Możesz też dodać bezpośrednio informację TUTAJ